2 av 3 fyrer feil


Lesetid:

Sot og røyk er ofte resultatet av gal opptenning i moderne peisovner. Nå viser det seg at 2 av 3 nordmenn som har en peis tenner opp feil. 

Alle som har vasket sot av glasset vet hvor irriterende det kan være. Like irriterende er det å bruke fyrstikk etter fyrstikk uten å få fyr.

Moderne peisovner trenger mer trekk i opptenningsfasen enn gamle ovner. Dermed er gamlemåten å tenne opp på lite effektiv. I tillegg til å sote fører den hjelpeløse opptenningen til at det danner seg svevestøv, som kommer ut av pipen, eller i verste fall inn i stuen.

Det mest effektive og miljøvennlige er å tenne fra toppen.

Referanser:

Tall er hentet fra en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av bransjeforeningen Norsk Varme
les mer