Forskjellen på generelt og totalt bålforbud


Lesetid:

Generelt bålforbud betyr ikke at du ikke kan tenne opp et bål – du må bare ta de riktige vurderingene.

Sikker Hverdag har laget en oversikt over hva du må vite før du tenner bål, og sammen med skogbrannindeksen til Yr.no kan du ta alle forutsetninger for trygg bålfyring.

Generelt bålforbud

Gjelder fra 15. april til 15. september

  • Det er forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.
  • Der er det er opplagt at det ikke kan starte en større brann er det lov å tenne bål  . For eksempel på stranden (i god avstand fra vegetasjon) eller hvis det har snødd eller regnet i lang tid.
  • Du kan grille i egen hage, ettersom dette regnes som innmark og ikke omfattes av forbudet.
  • Mange kommuner tillater også at du brenner bråte på egen eiendom hvis det gjøres forsvarlig. Du må søke om tillatelse eller melde fra til kommunen først.
  • Hvis du søker om å brenne bål i nærheten av vann på St.Hansaften kan brannvesenet i den enkelte kommune gi dispensasjon fra bålforbudet. Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål.

Totalt bålforbud

  • Hvis skogbrannfaren er høy kan lokalt brannvesen legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs.
  • I praksis betyr et slikt forbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden.
  • Du kan ikke bruke bålplasser under et totalt bålforbud.
  • Grilling i egen hage er som regel tillatt, men du må passe godt på.
  • Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Les også: Dette bør du ta hensyn til når du skal tenne bål.

Kilder: Sikker Hverdag, Brannvernforeningen.
les mer