Fyrstikkens historie


Lesetid:

Fyrstikken har lenge vært fast inventar i norske husstander, men vet du egentlig hvordan den kom til verden? Fyr opp i peisen, len deg tilbake og les fyrstikkens historie.

Fyrstikkens historie startet allerede i 500-tallets Kina. Små furupinner ble dyppet i flasker med svovel og lagret for at man raskt kunne tenne en lampe i nødssituasjoner. Denne primitive fyrstikkvarianten ble først kalt ”Lysbringende slaver”, men navnet ble snart endret i det produktet traff markedene. Ulempen med denne tidlige varianten var at man allerede trengte en flamme for å kunne antenne fyrstikken. Kullbiter ble ofte brukt, men man var helt avhengig av at de holdt en høy nok temperatur.

Nye problemer

Det var ikke før i 1805 at det første som minner om den moderne fyrstikken ble funnet opp. Den franske forskerassistenten Jean Chancel laget en fyrstikk der tuppen bestod av en blanding kaliumklorat, svovel, sukker og gummi. For å antenne denne fyrstikken måtte den dryppes i asbestflasker fylt med svovelsyre. Dette var både dyrt og meget farlig så suksessen lot vente på seg.

En lang rekke lignende fyrstikker ble produsert over de neste 40 årene, men det skulle gå noen år før det store gjennombruddet.

Gjennombruddet

Den første strykefyrstikken ble oppfunnet av engelskmannen Jonh Walker. Også denne fyrstikken fikk et labert mottak. Brennende biter av fyrstikken hadde en tendens til å falle ned og antenne kjoler og tepper, noe som førte til at både Frankrike og Tyskland valgte å forby fyrstikken.

Oppfinnelsen ble forbedret av den Skotske Sir Isaac Holden i 1829, men han valgte å ikke ta patent på oppfinnelsen. I stedet var det hans far som gjorde det og produserte produktet under navnet Lucifer. Også Lucifer hadde mange problemer og kunne ofte kaste gnister flere meter ved antenning. I tillegg var røyken giftig, flammen var upålitelig og den luktet svært vondt. Likevel markerte den starten for den masseproduserte fyrstikken, og i Nederland bruker man fremdeles navnet Lucifer om fyrstikker.

Det store gjennombruddet kom i 1844 da den svenske professoren Gustaf Erik Pasch oppfant en metode hvor han tok ut det giftige gule fosforet i fyrstikken, og erstattet det med den velkjente riveflaten av rødt fosfor. Denne metoden, med en rekke forbedringer over årene, ledet til den velkjente moderne fyrstikken.

Fyrstikkens historie i Norge

I kalde Norge ble fyrstikkene svært godt mottatt og det vokste raskt frem en stor fyrstikkindustri. I 1875 var det hele 18 fyrstikkfabrikker med over 1500 ansatte rundt om i landet. Bransjen fikk seg en voldsom knekk på 1880/90-tallet etter stor overproduksjon, fallende priser og dårlige arbeidsvilkår for ansatte. Norsk fyrstikkindustri ble etter nedgangen samlet under Bryn-Halden & Nitedals Tændstikfabrik før det siste av norsk fyrstikkproduksjon ble lagt ned i 1984.

Fyrstikker har med andre ord hatt en noe turbulent historie, men har kommet seg i land som en grunnstein i norske husstander. Tross lighterens fremvekst er det fremdeles noe som knytter mennesker verden over til fyrstikker. Om det er den velkjente lyden, historien eller bare tradisjonene, så velger mange fremdeles fyrstikken over lighteren.

 

Kilde:

https://snl.no/fyrstikker

les mer