Kraftig forbedring av luftkvaliteten i Bergen


Lesetid:

Et nytt studie viser at svevestøvutslippene fra ildsteder i Bergen kan reduseres med to tredjedeler.

Fra 2021 blir det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen Kommune. Det betyr at det blir slutt på å varme opp hus og hytter med vedovner produsert før 1998. Dette tiltaket har kommunen vedtatt for å redusere svevestøvutslippene og forbedre luftkvaliteten i kommunen. Innbyggerne kan få inntil 5.000 kroner i støtte til å skifte ut gamle ovner med nye, rentbrennende. Les mer her.

Nå viser en en fersk rapport fra The Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) hva kommunen og innbyggerne kan tjene på å droppe de gamle, ikke-rentbrennende ildstedene. Ovner produsert før 1998 slipper nemlig ut betraktelig mye mer svevestøv enn det nyere ovner gjør.

I rapporten kommer det frem at partikkelforurensningen fra ildsteder i Bergen kan reduseres med så mye som 64% dersom alle i kommunen skifter ut sine ikke-rentbrennende vedovner til rentbrennende. Den største effekten vil være i områdene Bergendalen og og sentrum.

– Ikke et sjokk

Forsker ved SINTEF, Morten Seljeskog. Foto: SINTEF.

SINTEF-forsker Morten Seljeskog, sier at funnene ikke er overraskende, men gledelige.

– Det er ikke sjokkerende funn. SINTEF har gjort likende undersøkelser og kommet frem til det samme, i samarbeid med Norsk Energi og Miljødirektoratet. Det er flott at andre studier støtter opp våre egne tall, sier Seljeskog.

Les NERSC-rapporten her.

les mer