Vedfyring fortsatt billigst


Lesetid:

Til tross for rekordlave strømpriser lønner det seg å varme opp boligen med vedfyring. Kjøper du ved i store kvantum vil det være billigere enn strøm, hele året rundt.

Til tross for mildt vær er strøm fortsatt dyrt i Norge. Med avgifter og nettleie kostet strøm for norske forbrukere i snitt 108,8 øre per kilowatt i 2019. Dette er mindre kilowatt per øre enn du får med vedfyring. Det bekrefter Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.

– Ved er billigere per kilowatt enn strøm. Vedfyring er også mer forutsigbart, da prisen på ved holder seg mye mer stabil enn strømprisene, sier Vigdal.

For at vedfyring skal være billigst mulig og gi mest kilowatt for pengene, lønner det seg å kjøpe ved i store kvantum fra lokale produsenter. Ved selges gjerne i sekker på 40 eller 60 liter, eller i paller på 1000 liter. Rune Østgård, styreleder i Norsk Ved, forteller at deres produsenter tar rundt 978 kroner for en 1000 liters sekk med ved, som gir ca. 97 øre per kilowatt.

– Det lønner seg å kjøpe en så stor enhet som mulig hvis du skal fyre over lang tid, og lokale produsenter er også rimeligere å kjøpe fra enn for eksempel bensinstasjoner, sier Østgård.

Det er også lurt å gå til innkjøp av veden tidlig, slik at den er tørr til du skal fyre. Østgård forklarer at flere av produsentene og kjedene som selger ved gir tilbud på store kvantum, og at du kan gjøre et godt kjøp hvis du er tidlig ute og har plass til å lagre veden.

– Strømnettet i Norge ville kollapset hvis all energien skulle kommet fra elektrisk oppvarming

Både Rune Østgård og Steinar Vigdal fremhever hvor viktig vedfyring er også med tanke på beredskap.

– Alternative oppvarmingskilder er viktig, mister du strømmen i flere dager er du avhengig av oppvarming. Miljømessig er det også bedre å fyre med ved, sier Vigdal.

De aller fleste varmepumpene som er i bruk i Norge i dag takler ikke de kaldeste dagene. Derfor har vedovnen en viktig rolle i norske hjem.

– I Norge er vi avhengige av vedfyring, strømnettet ville kollapset hvis all energien skulle kommet fra elektrisk oppvarming, sier Vigdal.

Østgård sier seg enig og påpeker at han mener at tilgangen på energi og varme er en undervurdert beredskapsfaktor.

les mer