Pipevifter sikrer god opptenning i nye ildsteder


Lesetid:

Sliter du med å få fyr i ildstedet ditt? Nye ildsteder er så effektive at det går lite varme oppover i skorsteinen, noe som kan gi dårlig trekk. En moderne røyksuger gjør opptenningen enklere, samtidig som du får bedre klima i stua.

Det er flere faktorer som påvirker trekken i pipa og hvor lett det er å fyre opp. Utetemperatur, vær og vind, for fuktig ved og for kald skorstein er noen eksempler. I moderne boliger, som ofte er tette og godt isolerte, kan trekken også svekkes av en vanlig kjøkkenvifte eller om du har et ventilasjonsanlegg i boligen. En røyksuger vil løse dette problemet og gi god trekk i skorsteinen før du tenner opp.

– En skorsteinsvifte monteres på toppen av pipa, og er en elektrisk vifte med justeringsbryter som sikrer at du får riktig trekk uavhengig av temperaturen og været ute. Den sikrer at ildstedet får tilstrekkelig med oksygen samtidig som den effektivt suger til seg røyken, forklarer Steinar Vigdal som har jobbet med skorsteinsvifter i mange år.

En røyksuger sikrer også at du har riktig trekk i skorsteinen i forhold til hva ildstedet krever for å ha en ren og god forbrenning. Det vil bidra til et bedre inneklima, ettersom den sørger for å frakte all sot og røyk opp og ut gjennom skorsteinen. Den minimerer også risikoen for sot- og pipebrann.

– Ved å bruke røyksugeren riktig får du en renere forbrenning, mindre sot og avleiringer i skorsteinen og dermed også mindre risiko for sotbrann, sier Vigdal.

Når et ildsted får tilstrekkelig med oksygen er det mye lettere å fyre opp, og det sparer miljøet for unødig partikkelutslipp samtidig som du får større varmeeffekt for hver vedkubbe.

– Nye ildsteder er så effektive at de gir lite varme opp i skorsteinen, noe som kan gi dårlig trekk. Dette blir gjerne enda verre om det er en eldre skorstein med et stort løp, for da klarer ikke røykgassene å varme opp skorsteinen og sørge for god nok trekk.

 

Flere vil ha skorsteinsvifte

Monteringen av en røyksuger er ganske enkel, men siden den trenger strøm må det ofte en elektriker på banen under installasjonen. Vigdal anbefaler alle som bygger eller pusser opp om å trekke ett elektrikerrør opp til skorsteinen, slik at du har strøm der om du velger å montere en vifte senere. De fleste av dagens røyksugere bruker ikke mer strøm enn en vanlig 60 watts lyspære.

– Vi har også i det siste sett at markedet for skorsteinsvifter er sterkt økende, ved at produktet blir mer og mer kjent, og ved at flere er interesserte i å skaffe seg det, sier Vigdal.

 

Småhus skal fortsatt bygges med skorstein

Det å ha skorstein og mulighet for å fyre er ikke bare et fint rekreasjonsmoment, men det er også en viktig del av Norges beredskap. I 2021 lanserte Direktoratet for byggkvalitet et forslag om å ikke kreve skorstein på nybygg, med bakgrunn i at dette ville spare byggherre for byggekostnader. Forslaget ble motstridd fra flere hold, blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som pekte på risikoen for strømstans og understreket at folk må ha det utstyret de trenger for å klare seg selv, dersom det skulle oppstå en krise.

Senterpartiet og Venstre engasjerte seg i saken, og det ble klart at skorsteinskravet består. Kommunalminister Bjørn Arild Gram svarte at regjeringen ikke vil fjerne kravet om at småhus må ha skorstein fra byggteknisk forskrift.

– Det er viktig at folk kan holde varmen hvis det skjer en naturkatastrofe eller en annen stor hendelse. Ved å beholde kravet om pipe, legger vi til rette for at flere kan fyre med ved, sa Gram i en pressemelding.

– Vedfyring er vanlige folks mulighet til å bruke klimanøytral energi. Folk flest har ikke råd til solcellepanel eller ekstravagante varmepumper. For 15.000 kroner får man en rentbrennende ovn ferdig montert. Uten skorstein bruker folk mer strøm, og det kan vel ikke være meningen, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, bransjeforeningen for bærekraftige ildsteder og skorsteiner.

les mer