Slik bruker du engangsgrill på en sikker måte


Lesetid:

Hvert år er uforsvarlig bruk av engangsgrill synderen i flere gressbranner, skogbranner og branntilløp. Her har du gode tips til hvordan du kan nyte sommeren med forsvarlig bruk av engangsgrill.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark, bortsett fra på godkjente bål- og grillplasser i kommunen. Dette blir ikke nødvendigvis alltid overholdt.

– Hvert år melder brannvesenet om flere branner der engangsgriller er årsaken. Dette går dessverre igjen fra år til år, så vi ser at det er like viktig med informasjon om sikker bruk av engangsgriller hvert år, sier Tom Erik Galambos i Norsk Brannvernforening.

Grunnen til at brannene oppstår er ofte fordi engangsgrillene plasseres på uegnet sted, ved at man for eksempel setter grillen rett på gresset, eller fordi man ikke slukker grillen ordentlig før man drar.

– Ha derfor alltid med deg en stor vannflaske slik at du kan slukke grillen ordentlig. Glørne kan være varme en stund etter at grillen er slukket, så det er viktig å bruke mye vann, sier Galambos.

Hvis du er helt sikker på at grillen er slukket og kald, kan du kaste den i restavfallet. Ellers finnes det egne søppelkasser for engangsgriller, grillkasser, der de helst skal kastes. Hver kommune har egen oversikt over slike grillkasser.

– Mange er ansvarlige og flinke til å bruke engangsgrill, men vi skulle gjerne sett at flere var enda flinkere.


Gode huskeregler for bruk av engangsgrill

  • Sett grillen på et stødig og brannsikkert underlag. Sett aldri grillen rett på gresset eller på et underlag av tre. Grillen blir svært varm på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget.
    • Sett grillen på et ubrennbart underlag, som en stein som dekker hele grillen, asfalt eller sand hvis du er på stranden.
  • Sikre god avstand til annet brennbart materiale.
  • Vær forsiktig ved opptenning av grillen. Bruk tennvæske beregnet til grill, og bruk det kun til opptenning. Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
  • Hold oppsyn med grillen til enhver tid.
  • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange i nærheten av grillen.
  • Slokk grillen med rikelig med vann. Hvis du er i nærheten av vann kan du også legge grillen i vannet til den er avkjølt. Men husk å ta den med deg igjen!
  • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted.
  • Kast grillen i egnet grillcontainer. En engangsgrill kan inneholde glør og varme i opptil 24 timer etter bruk, selv om du har forsøkt å slokke den med vann.
les mer