Viktig å bruke sertifiserte montører når du skal kjøpe nytt ildsted


Lesetid:

Visste du at ildstedet ditt må passe til pipen din? Det er mye som må på plass når du kjøper nytt ildsted. Ved å bruke en sertifisert montør kan du være trygg på at alt monteres som det skal.

Line Holtberget, leder i Feiermesternes Landsforening, forteller at flere useriøse aktører monterer ildsteder uten å ha tilstrekkelig kunnskap om det.

– Vi ser flere aktører som tar på seg monteringsjobber som egentlig ikke kan det. De har ikke nok kunnskap om brannsikkerhet og miljøkrav. Faren ved å bruke useriøse montører er at en feilmontering lett kan føre til brann, og i verste fall død. Å bruke en sertifisert montør er en garanti for at ildstedet blir montert på best og tryggest mulig måte.

En vanlig feilmontering er at ildstedet plasseres for nærme brennbart materiale. I et land med mange trehus, er det risikosport.

– Vi ser ganske ofte brudd på avstandskravet mellom ildstedet, vegg og brennbart materiale på feierunder i nybygg, der arbeidet er utført av entreprenører. Det skyldes mangel på kunnskap. Avstandskravet er et minimumskrav og skal ikke avkortes, sier Holtberget.

Alle seriøse peismontører i Norge kurses og sertifiseres av Norsk Varme. Alle godkjente montører står oppført på deres offentlige montørliste.


Flere feil går igjen

Ifølge Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme er det flere feil som går igjen når ildsteder feilmonteres:

 • For liten avstand mellom ildstedet og brennbart materiale, som for eksempel vegg
 • Feil med tilkobling av røykrøret
 • Manglende beskyttelsesplate på gulvet foran ildstedet
 • Ildsteder der brannmuren ikke er godkjent
 • Ildsteder som er montert uten røykvenderplater
 • Ildsteder som ikke passer til skorsteinen


Krav til brannsikkerhet og partikkelutslipp

Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme, forteller at de tar tak i aktørene som utfører feilmonteringer og anbefaler dem å ta sertifiseringskurs. For å få godkjent kurset og bli sertifisert, må montørene gjennomføre mer enn 20 monteringer.

– Mange entreprenører mangler kunnskap og gjør monteringer de ikke er kvalifisert til. Det er viktig for oss å oppfordre så mange som mulig til å ta kurset og lære seg å montere ildsteder på en brannsikker måte, sier Vigdal.

En sertifisert montør har ikke kun kunnskap om ildsteder, men også om skorsteiner. Vigdal forteller at en sertifisert montør også kan vurdere om en skorstein er i god nok stand til å monteres på, eller om den trenger rehabilitering eller en vifte.

– Vi har fått tilbakemelding fra montører som ikke har villet montere et nytt ildsted fordi skorsteinen var i for dårlig forfatning, sier Vigdal.

Line Holtberget forteller at et annet moment som er viktig ved bruk av en sertifisert montør, er at de kan gjenkjenne om ildstedet er godkjent og i tråd med norske krav.

– Vi får ofte spørsmål om importerte ildsteder er godkjente i Norge. Det er generelt dårlig merking av ildsteder, som gjør det vanskeligere å se om de er godkjent og i tråd med norske krav, eller ikke. Vi etterspør derfor synligere merking av ildsteder og pipeløp, sier Holtberget.

Norske ildsteder skal være i tråd med krav til brannsikkerhet og partikkelutslipp. I Norge er det også innført krav om rentbrennende ildsteder. Dette er et særnorsk krav med mål om å minke utslipp fra fyring. Det gjør at ildsteder fra Europa ikke nødvendigvis tilfredsstiller de norske kravene.


Huseier er ansvarlig

Det er viktig å registrere ethvert nytt ildsted hos ditt lokale feiervesen. All montering av ildsteder og skorsteiner skal også meldes til brannvesenet.

– Vi registrerer ildstedet og gjør en risikovurdering av brannsikkerheten og hvor ofte feieren skal gjøre tilsyn av fyringsanlegget. Huseier er selv ansvarlig for at ildstedet er montert riktig, men en feier kan sjekke at alt er som det skal, sier Holtberget.

Hun påpeker at huseiers ansvar også gjelder når huseiere monterer ildstedet selv.

– Har du kjøpt deg et nytt ildsted nylig eller er usikker på om ildstedet eller pipen du har er i tråd med norske standarder, bør du ta kontakt med din lokale feier, sier hun.


En sertifisert montør …

 • Har kunnskap og vet hva hen driver med
 • Kan se at ildstedet passer til pipen
 • Kan se om skorsteinen er i god nok stand eller om den må rehabiliteres
 • Kan oppdage om ildstedet er godkjent eller ikke i henhold til norske krav og standarder
 • Forstår kravene til brannsikkerhet og partikkelutslipp
 • Monterer ildstedet riktig og plasserer de ulike komponentene på riktig plass med riktig avstand
 • Kan sjekke om ildstedet er montert riktig i forhold til skorsteinen

 

les mer