Visste du dette om piperehabilitering?


Lesetid:

Skorsteinsrehabilitering er en investering i brannsikkerhet. Det er også en viktig oppgradering av huset – som varer i mange år. 

I Norge skader brann bygg og boliger for utrolige summer hvert år og i tillegg følger en rekke personlige tragedier. Dette i seg selv burde være et argument nok for å holde fyringsanlegget i orden med rehabilitering av pipe.

Hvorfor utføre piperehabilitering?

Eldre skorsteiner blir ofte nedbrutt av løpesot, kondensvann og skader av syre på grunn av oljefyring. Når slike skader oppstår kan piperehabilitering være påkrevd. Dersom skorsteinen er kledd inn med brennbart materiale (gips, panel eller liknende), må skorsteinen oppgraderes.

BILDE: Slik kan en pipe bli seende ut, dersom man ikke rehabiliterer. (alfavarme.no)

Invester i fremtiden

Av miljøhensyn stiller myndighetene i dag strenge krav til at det bare er rentbrennende ildsteder produsert etter 1998 som er lovlig å montere. Piperehabiliteringen er du selv ansvarlig for. En rehabilitert skorstein bidrar til å holde miljøet renere.

Visste du at…

…en av de største forurensingskildene som du selv kan gjøre noe med, er et ikke-rentbrennende ildsted med dårlig fungerende skorstein?

Feil på skorstein og ildsteder, er en betydelig forurensingskilde og dessuten en vesentlig årsak til antall boligbranner. Dette kan minskes ved rehabilitering av pipe. Når det i tillegg gir dårlig fyringsøkonomi, skulle det ikke finnes noen rasjonell årsak til ikke å utbedre de feil som har oppstått.

Typiske skorsteinsproblemer som krever rehabilitering

Problem 1

Sprekker og kondensskader er de vanligste feilene man finner i en pipe. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at innvendig tverrsnitt i skorsteinen er for stort.

Problem 2

Røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, og fukt samt aggressive stoffer i røykgassen tærer opp skorsteinen fra innsiden. Dersom skaden ikke blir utbedret straks, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn forutsatt. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser, øker sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser.

Problem 3

Forvitring over tid gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år får skader. Oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaringer viser at blant annet en teglskorstein oppstilt inntil treverk er meget brannfarlige. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, og er nå ikke lovlig (dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner!). Disse skorsteinene skal iflg. loven rehabiliteres, for å unngå brann.

Problem 4

Feiloppsatte skorsteiner og ildsteder utgjør en stor brannrisiko, og antallet feilmonteringer er meget høyt. Det er antatt at feilmonteringer står for hovedvekten av boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Det har vist seg i en rekke borettslag at hele feltet med boliger har feiloppsatte skorsteiner og feilmonterte ildsteder. På Norsk Varme sine nettsider finner du oversikten over våre sertifiserte montører. 

Dårlig trekk? Dette kan du sjekke selv

  • Sjekk at spjeldet er åpent
  • Kontrollér at det ikke er hindringer i pipeløpet
  • Undersøk pipehatten
  • Kontrollér at feieluker og andre ildsteder som er koblet til skorsteinen er stengt igjen
  • Kontrollér at baderomsvifte, kjøkkenventilator og annet ventilasjonsanlegg er avslått
  • Sjekk at det er åpning fra røykrør og inn til pipen
  • Kontrollér om det er undertrykk i rommet. Kommer røyken fra ildstedet inn i rommet, og forsvinner opp i skorsteinen når du åpner et vindu?

KILDER: Alfa Varme og Pipeteknikk AS og Skorsteinspesialisten AS

les mer