Brannsikkerhet på hytta: Test røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk


Lesetid:

Mange ser på hytta som sitt andre hjem, men glemmer at brannsikkerheten der er minst like viktig. Undersøkelser viser at flere norske hytter mangler fungerende røykvarslere eller brannslukkingsapparater.

Hvert år er det gjennomsnittlig rundt 750 branner og branntilløp i hytter og fritidsboliger i Norge. Bruk av åpen flamme utgjør årsaken til minst en tredjedel av disse. Dårlige kokeanlegg, feil fyring og mangelfulle skorsteiner og ildsteder topper også listen over brannårsaker.

– Brannsikkerhet er ekstra viktig på hytta. En av grunnene er at mange gjør utbedringer på egen hånd, som snekring og elektrisk arbeid, i stedet for å bruke fagfolk. Vi har også grunn til å tro at det er mer alkoholkonsum på hytta, noe som reduserer aktsomhetsgraden og kan gi økt risiko for brann, sier Tor Erik Skaar, kommunikasjonsrådgiver i Norsk brannvernforening.

Det er i underkant av 500.000 hytter i Norge. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk brannvernforening, basert på hva hytteeiere selv har meldt inn, mangler fire prosent brannslukkingsapparat, mens tre prosent ikke har røykvarsler. Det er snakk om opptil 15 000 til 20 000 hytter.

– I mange tilfeller kan det ta lang tid for brannvesenet å komme frem til en hytte, så det er viktig å ha tenkt tanken «om det oppstår en brann må vi kunne håndtere det selv». Det viktigste er å ha en røykvarsler som fungerer, hensiktsmessig plassert slokkeutstyr og at du vet hvordan du bruker det, sier Skaar.


Få på plass rutinen – test røykvarsleren hver gang du er på hytta

De fleste branner starter om natten. En fungerende røykvarsler er derfor en billig forsikring for å komme seg ut i tide. Røykvarslerne melder fra når de har dårlig batteri ved å pipe i en uke eller to rett før den går tom for strøm. Ifølge Skaar er problemet at mange kanskje ikke er på hytta i denne perioden, og at man derfor ikke har fått med seg at røykvarsleren har gått tom for strøm.

– Vi ser at mange mangler kunnskap om brannsikkerhet på hytta. Man tenker gjerne at alt er i orden når man har en røykvarsler som man tester en gang iblant. Dette er ikke bra nok. Det er spesielt viktig å få på plass en rutine med å teste røykvarsleren hver gang du tar hytta i bruk. Sørg også for å ha ekstra batterier tilgjengelig.


Hva gjør du hvis det oppstår brann?

Mange hytteeiere er ikke klare over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst én røykvarsler i tillegg til godkjent brannslokkeapparat eller husbrannslange. Slokkingsutstyret skal være lett tilgjengelig, gjerne i gangen eller ved soverommet, hvis man må bruke det om natten.

– Hvis det først oppstår brann er det aller viktigste å sørge for at alle kommer seg ut av hytta. Hvis det er en liten brann kan man prøve å slokke den selv mens man venter på brannvesenet, så lenge man ikke risikerer eget eller andres liv ved å gjøre det. Vi vil at folk skal kose seg på hytta, men vi mener man koser seg mer når brannsikkerheten er i orden. Det er kun små, enkle grep som skal til for å oppnå et tryggere hytteopphold, avslutter Skaar.


Sjekkliste for brannsikkerhet på hytta

  • Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk
  • Ha alltid ekstra batterier i reserve
  • Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
  • Gå aldri fra levende lys
  • Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ
  • Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte
  • Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk
  • Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig
  • Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette
les mer