Strømnettet kneler på de kaldeste dagene – vedfyring er livsviktig som beredskapstiltak


Lesetid:

Når strømmen går, er det kun vedfyring som kan holde oss varme over flere dager. Statistikk fra NVE viser at nordmenn i snitt opplever tre strømbrudd hvert år, der Innlandet, Nordland og Agder har flest strømbrudd over flere timer. Norge er avhengig av vedfyring for at ikke strømnettet skal bryte sammen på de kaldeste dagene, og det er et av de viktigste egenberedskapstiltakene vi har.

­– Vi som bor i Norge – som er blant verdens tryggeste og mest stabile land – er vant til at det meste stort sett fungerer som det skal. Vårt heldigitaliserte liv gir oss mange nye muligheter, men det gjør oss samtidig mer sårbare. Klimaendringer som bidrar til mer ekstremvær og endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, kan føre til problemer for strøm, vann, mobilnett og annen kritisk infrastruktur. Det øker viktigheten av egenberedskap og å ha det vi trenger slik at vi er forberedt hvis det oppstår en krise, sier Agnar Christensen, kommunikasjonsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn. Statistikk fra NVE viser at nordmenn i snitt opplever tre strømbrudd hvert år. Flere titusener opplever at bruddet varer fra noen timer til flere dager. Da er vedfyring et av få alternativer som kan gi trygg og god oppvarming av hjemmet.

– Dersom strømmen går midt på vinteren, blir kulden ditt første problem. Og hvis du er avhengig av strøm for oppvarming, så må du ha en plan B. Har du en vedovn og ved, så kan du holde både deg selv og andre varme i en krise, eller hvis du har en gassovn beregnet på innendørsbruk. Har du ikke andre muligheter enn elektrisk oppvarming hjemme, foreslås det at du gjør forhåndsavtaler med venner eller familie om å søke husly der, sier Christensen.

– Ved et strømbrudd på vinterstid blir det fort kaldt hvis du kun har elektrisk oppvarming. Det er også dårlige utsikter for et varmt måltid hvis du ikke har et alternativ for å varmebehandle mat. Har du muligheter for vedfyring, og ikke minst et greit lager med tørr og fin ved, er du godt sikret, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner.

 

En av fem nordmenn har vedfyring som hovedoppvarmingskilde

Ni av ti nordmenn som har et ildsted fyrer med det daglig, viser en undersøkelse gjort av Norstat på vegne av Norsk Varme. Undersøkelsen viser også at en av fem nordmenn har vedfyring som hovedoppvarmingskilde. Hvis alle disse skulle brukt strøm til oppvarming fremfor vedfyring på årets kaldeste dager, ville strømnettet brutt sammen. Vedfyring er dermed ikke bare et viktig tiltak for egenberedskap, men det gir også et nødvendig bidrag til energiforsyningen i Norge.

– Norge og det norske energisystemet er per i dag helt avhengige av vedfyring for at strømnettet ikke skal bryte sammen på de kaldeste dagene. Luft-til-luft-varmepumper gir mindre varme i sprengkulde, men selv ved 15 minusgrader gir de god varme og sparer strøm sammenlignet med panelovner. På de kaldeste dagene er det derfor fint å kombinere varmepumper og vedfyring. Vedfyring gir med andre ord et viktig effektbidrag til energiforsyningen i Norge, for avlasting av strømnettet i kuldeperioder, forteller Børud.

Han presiserer at det derimot er viktig at vedovnen er ny og rentbrennende. De nye ovnene slipper ut nær 90 prosent mindre partikler enn de gamle – og gir minst 30 prosent mer varme per kubbe.

– Alle i husstanden bør også kjenne til hvordan man tenner opp ildstedet. Har du et ildsted eller vedovn som er produsert før 1998, kan det være smart å vurdere en ny, rentbrennende ovn. Med den nye teknologien en rentbrennende ovn har, kan du klare deg med halvparten så mye ved. Det er også viktig at du sørger for å ha fyrstikker eller lighter tilgjengelig, slik at du får fyrt opp.

les mer