Denne veden brenner best


Lesetid:

Ofte er det slik at det er bjørk som regnes som standardveden å fyre med. Gran gir god spraking og lukt, men varmer ikke så mye. Men hvordan er det egentlig; hvilket treslag er det som gir mest varme per kubbe?

Skog og landskap har gått nøye til verks, og har lagt fram en vitenskapelig rapport. Det er faktisk kristtorn og barlind som gir mest effekt.
– I mange år hadde folk den oppfatningen at det var rogn som brant best. Men så viste det seg at disse målingene ikke var helt korrekte. Det var en slektning av rognen, svensk asal vi hadde målt på, forteller Simen Gjølsjø fra Norsk institutt for skog og landskap.

Hva får du tak i?

Kristtorn gir nesten 3.500 kWH ut av en fastkubikkmeter ved (altså kompakt masse). Bøk, eik, ask og rogn gir også mye varme. Men så skal man også spørre seg om hva man får tak i. Mange treslag er bare tilgjengelige på Østlandet, og langs kysten i sør. Har man tilgang på «egen skog», er det mange treslag som vi ofte ikke tenker på, som gir riktig god varme. Gran og furu er det mye av, men det er altså også noe av den veden som gir mest varme per kubbe.

Det er ikke størrelsen som teller

Gjølsjø synes det er rart at vi fortsatt kjøper ved etter hvor stor omfang den har – sekker og paller.

– Når vi kjøper frukt og grønnsaker legger vi den jo på vekten, og betaler for tyngden, ikke størrelsen. Slik burde det være med ved også, sier Gjølsjø.

les mer