Derfor sier ekspertene at du skal tenne fra toppen


Lesetid:

Forskning viser at du kan redusere utslippet av partikler med inntil 80 prosent hvis du tenner på bålet fra toppen.

Fire av fem nordmenn fyrer feil. Det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av bransjeforeningen Norsk Varme. Det riktige er å tenne på bålet fra toppen.

– Denne fyringsmetoden gir mindre røykutvikling og sot i skorsteinen. Det gir også langt bedre varmeutnyttelse av veden, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal. Han understreker at det er viktig å gi bålet litt tid.

– Det tar gjerne litt lengre tid å få fyr i bålet når man tenner fra toppen, derfor er det lurt å bruke tennbrikketter. Det er best å pakke vedkubbene tett sammen. Da vil flammene spise seg nedover og flammen vil leve lenger, istedenfor at hele vedstaben tar fyr med en gang, sier Vigdal.

Forsker ved SINTEF, Morten Seljeskog. Foto: SINTEF.

– SINTEF Energi og andre forskningmiljøer har dokumentert at opptenning fra toppen med rene vedkubber i bunn og småved/flis på toppen vil redusere partikkelutslippene med mellom 50-80%, forklarer forsker ved SINTEF, Morten Seljeskog.

SINTEF har gjennom flere forsøk målt effekten av denne fyringsmetoden. Forsker ved SINTEF, Morten Seljeskog, forteller at resultatene av den norske undersøkelsen målte 60 prosent reduksjon av partikkelutslippene fra peisen. I Sveits har det blitt utført samme type forsøk, som har vist en reduksjon på 50 – 80 prosent.

Tenning fra toppen etter 2 og 5 minutter. Foto: SINTEF Energi.

Slik fyrer du fra toppen:

Kilde: SINTEF Energi

les mer