Dette er et rentbrennende ildsted


Lesetid:

Ved å bytte til et rentbrennende ildsted sparer du både miljøet og lommeboken.


Det er byggreglene som stiller krav om at vedovnen skal være rentbrennende. Ca. halvparten av alle vedovner i norske boliger er av den gamle typen. Det vil si at de er produsert før 1998. Ildsteder som er produsert etter 1998 regnes som rentbrennende. Et rentbrennende ildsted har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme.

Flere kommuner har innført støtteordninger i form av å utbetale pant til alle som skifter fra et ikke rentbrennende til et rentbrennende ildsted.

Slik sjekker du om ildstedet er rentbrennende

En rentbrennende vedovn er lett gjenkjennelig. Den har hull som er ment for sekundærforbrenningen. Disse ser du inne i vedovnen. Det er enklest å få øye på hullene i toppen eller bak. Der er det hull som tilfører luft, og som forbrenner partikler som ikke tidligere ble forbrent.

Fordeler ved et rentbrennende ildsted

  • Andelen av svevestøv som kommer ut av pipa reduseres med 90%.
  • Man får et sunnere inneklima. Gamle ovner slipper ut mer partikler i rommet.
  • Man trenger bare halvparten så mye ved for å gi samme energimengde som et eldre ildsted. Ovnen er nemlig mer effektiv, og du får dermed mer varme ut av hver vedkubbe.
  • Ovnen er enklere i bruk og reduserer mengden aske.

 

 

[yop_poll id=»2″]

les mer