Disse støtteordningene kan du benytte deg av hvis du skal skifte peis


Lesetid:

Tidligere har vi publisert en artikkel om at flere kommuner tilbyr økonomisk støtte for utskifting av ikke-rentbrennende ovner. Det finnes imidlertid også andre økonomiske støtteordninger for utskifting av peis og ovn, utover de kommunale.

Støtte ved utskifting av oljekamin

Gjennom statsforetaket Enova, kan du få støtte dersom du har en olje/parafinkamin og tank du ønsker å bytte ut. Foruten de økonomiske ulempene som følger av den høye oljeprisen, er eldre kaminanlegg lite energieffektive. De utnytter normalt kun rundt 60 prosent av energien i oljen eller parafinen, sammenlignet med rentbrennende vedovner eller pelletskaminer som utnytter opp til 85 prosent av energien i brenselet.

Støtten er snart borte

Kunden får 6 000 kroner i støtte, tilbakebetalt, for å fjerne oljekamin og oljetank samtidig som det legges om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet mot oljefyring trer i kraft i 2020, sier Lars Kimo Jørgensen, energirådgiver i Enerconsult.

– Kostnaden til varmeløsningen du velger har ikke betydning for hvor mye du får tilbakebetalt, fortsetter Jørgensen.

les mer