Feieren kommer ikke hvert fjerde år


Lesetid:

Tidligere var det lovpålagt å få besøk av feieren hvert fjerde år. Visste du at regelverket ble endret 1.januar 2016? 

Fra og med 1.januar 2016 ble feiing behovsprøvd. Dette innebærer at feiebehovet blir vurdert opp mot registrerte fyringsvaner, type fyringsanlegg/ildsted, hva det fyres med, mengde sot samt feiertjenestens risikovurdering.

Feiebehovet kan innenfor de enkelte oppvarimgsgruppene også variere etter type varmekilde og mengde sot.

Man skal ha besøk av feieren ca. annet hvert år (Intervallet avhenger selvfølgelig av de overnevnte faktorene).

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen hvis du har spørsmål.

Kilde: Lovdata, Tjenestekatalog
les mer