Hvorfor velge en varmelagrende peis


Lesetid:

Hvis du har en varmelagrende peis kan du legge deg etter glørne har slukket, og likevel våkne til en peis som avgir varme. 


En varmelagrende peis absorberer varme fra brennkammeret ved hjelp av varmelagrende masse. Et slikt ildsted vil gi mindre varme i det du fyrer opp, men til gjengjeld vil det avgi varme over lengre tid.

Hvorfor velge varmelagrende

Det er flere grunner til å velge en varmelagrende peis.

 • Gir en jevn varme som varer lenge. Du kan våkne opp til en varm stue.
 • Ildstedet avgir varme hele døgnet – med få fyringssykluser.
 • Det er miljøvennlig.
 • Det reduserer behovet for andre varmekilder.
 • Lavere vedforbruk.
 • Gir økonomisk gevinst.

En varmelagrende peis passer spesielt godt i nyere boliger, eller hytter som har dårlige oppvarmingsmuligheter.

Varmekanaler: Slik illustreres en varmelagrende peis med varmekanaler. (Hentet fra nordpeis.no)

Ulike typer varmelagrende ovner

 • Klebersteinsovn: Det er mulig å legge en kledning av varmelagrende materiale utenpå produktet. Da vil du få varmelagring, avhengig av masse og tyngde. Her er kleberstein et vanlig materiale. Jo mer kleberstein som finnes i eller rundt ovnen, dess mer varmelagrende er den. En massiv klebersteinsovn kan avgi varme i 5-12 timer etter at du har sluttet å fyre.
 • Kakkelovn: En kakkelovn har røykkanaler som går gjennom og under ovnen. Disse kanalene absorberer varme fra røyken, og denne blir fraktet rundt.
 • Peis med kanalsystem: Disse peisene fungerer i prinsippet på samme måte som de gamle kakkelovnene. En ovn med røykkanaler kan veie mellom 300 kilo til to tonn. Varmelagringen vil avhenge av tyngde og masse.
 • Innebygget varmemagasin: Magasinet er skjult inne i en vanlig ovn eller peis. Effekten av varmelagringen følger vekten. Varmemagasinet forleger varmeavgivelsen.
 • Varmelagring i vann: Mange boliger har vannbåren varme, og det finnes vedovner som kan tilkoples dette systemet. Med et produkt tilkoblet husets vannbårne system kan du overføre hele 60-80 prosent av varmeeffekten til en akkumulatortank som fungerer som varmebatteri.
Kilder: Nordpeis, Varmefag
les mer