Ildens historie


Lesetid:

Ilden har vært viktig for menneskets utvikling. Den tillot blant annet våre forfedre å flytte til kaldere strøk, revolusjonerte matlagingen og var viktig for å ivareta matrasjonene. 


Våre forfedres evne til å mestre ilden var et viktig vendepunkt for det kulturelle aspektet ved menneskets evolusjon. Homo erectus er det første menneskelige vesen som beviselig mestret ilden, dette for ca. 400.000 år siden. Nye oppdagelser daterer evnen til å kontrollere ilden så langt som  1,7 millioner år tilbake, men her er forskerne uenige.

– Det er klart at når man går så langt tilbake i tid er det vanskelig å vite helt sikkert, innleder historiker Knut Ødegård.

Ødegård
Knut Ødegård

Et vendepunkt i menneskets utvikling

Mennesket gjorde opp ild ved å gnisse stener eller tre mot hverandre. Enkelte urbefolkninger bruker fortsatt de samme metodene som for 400.000 år siden.

I denne videoen kan du se hvordan en urbefolkning i New Guinea bruker friksjon for å skape ild. Urbefolkningen har kun blitt eksponert for den moderne verden de siste 60 årene, og mange av deres ritualer og tradisjoner praktiseres den dag i dag.

– Å ha kontroll over ilden er et viktig punkt i menneskets utvikling. Ilden beskyttet mot vær og vind og tillot våre forfedre å flytte til kaldere strøk. Den ble også brukt til tilberedning av mat, og til å beskytte korn mot fuktighet. På den måten utviklet det seg ikke mugg på kornet. Lagring av mat ble enklere. Senere ble ilden sentral for utvikling av redskaper og kunst.

Visste du at: Jorden er den eneste kjente planeten i universet hvor ilden kan brenne?

I resten av universet er det ikke nok oksygen.

Ilden ga flere barn

Før mennesket mestret ilden bestod dietten primært av frø, planter og frukt, men mye av plantene kunne ikke fordøyes. Ved å varmebehandle plantene kunne mer spises, og nye næringsstoffer ble tilgjengelig. Varmen drepte parasitter og gjorde det enklere å fordøye kjøtt. Noe som førte til et høyere kalori- og næringsinntak, som igjen gjorde det lettere å overleve og få flere barn.

– Ilden har også spilt en sentral rolle i jordbruk. Trolig er svijordbruk den eldste formen for matproduskjon. Skog hogges og tørkes før alt blir satt fyr på. Deretter sår man frø i asken. Svijordbruk praktiseres i dag av mellom 200 og 500 millioner mennesker verden over, først og fremst i områder med tropisk regnskog.

Svijordbruk i Finland 1892.
Svijordbruk i Finland 1892.

Erotisk kunst

– Ilden har også vært viktig for utvikling av kunst. De såkalte Venus-figurene er datert så tidlig som for 35.000 år siden. Figurene portretterer kvinnekroppen – ofte utskåret i sten. Hva figurene bruktes til er uklart. Enkelte mener at Venus figurene hadde religiøs betydning, mens andre mener at figurene var erotisk kunst eller selvportrettering av kvinner.

Venus av Villendorf
Venus av Villendorf

 

Legenden om Prometheus

Ødegård forklarer at det er mye mytologi knyttet til ilden.

– Ilden har vært beundret av mange kulturer. Det er kanskje ikke så rart når man tenker på ildens viktighet for våre forfedre. En av de mest kjente mytene om ilden stammer fra Antikken i Hellas; Historien om hvordan Prometheus stjal ilden fra gudene for å gi mennesket ilden.

Da gudene og menneskene kjempet mot hverandre, fungerte Prometheus som en slags mekler. Han slaktet en okse, og la kjøttet og alt det spiselige inn i innvollene, med magesekken på toppen. Bena og annet uspiselig ble dekket av fett. Han ba Zevs om å velge hvilken haug gudene skulle få, og hvilken som skulle gå til menneskene. Zevs valgte haugen som var dekket av fett, og som så mest appetittlig ut. Zevs ble så provosert at han gjemte ilden fra menneskene. Prometheus greide å lure med seg ilden gjennom et hult rør eller en fennikelstilk. Han ga ilden til menneskene slik at de igjen kunne stille opp mot gudene.

Zevs straffet imidlertid både Prometheus og menneskene. Han skapte Pandora av leire og vinder, og alle gudene ga henne attributter slik at hun skulle virke uimotståelig. Zevs ga Pandora til Epimetheus, som nå på egen hånd passet på menneskene etter at Prometheus hadde blitt fanget. Epimetheus ignorerte Prometheus’ råd om aldri å ta imot gaver fra Zevs, og han tok Pandora imot. Hennes fatale nysgjerrighet gjorde at hun åpnet krukken der Prometheus hadde gjemt all sult, kriminalitet, nød, krig og andre lidelser. Alle lidelsene kom seg ut. Men, da Pandora oppdaget hva hun hadde gjort lukket hun igjen krukken før håpet kom ut. Prometheus selv ble lenket til en søyle i Kaukasus, og hver dag kom en av Zevs’ ørner for å spise leveren hans, som vokste ut igjen hver natt. Prometheus ble senere sluppet fri av Herakles, som skjøt og drepte ørnen.

Prometheus brakte ilden til menneske.
Prometheus brakte ilden til menneske.

Menneskets evne til å mestre ilden har altså vært avgjørende for vår utvikling. Kanskje er det derfor man finner det så avslappende å sitte foran peisen. I 2014 fant forskeren Christopher Lynn at lyden av gnistrende treverk førte til en markant reduksjon i blodtrykket. Kanskje opplevde våre forfedre den samme effekten når de holdt varmen rundt bålet for flere hundre tusen år siden.

Homo Erectus skaper ild. Bildet er tatt fra The National Museum of Mongolian History i Ulaanbaatar i Mongolia.
Homo Erectus skaper ild. Bildet er tatt fra The National Museum of Mongolian History i Ulaanbaatar i Mongolia.
les mer