Løvtrær gir mest varme


Lesetid:

All ved gir god varme når du fyrer, men bøk, ask, rogn og hassel gir deg mer varme per vedkubbe enn bjørk, furu og gran.

Tabell med vedoversiktFaktisk er forskjellen på nær 50%. Ikke alle tresorter er enkle å få tak i, men mange tresorter er enkelt tilgjengelig for egenhogst, f.eks rogn og hassel. Kristtorn gir aller mest effekt, men er ikke så enkel å få tak i.

Skog og landskap har funnet ut av hvis du har 1.000 liter fast, tørr masse, vil eik gi 2700 kilowattimer, mens gran bare gir 1.800. Det betyr at du må fyre med 50% mer gran for å få like mye varme som med eik.

Les også Denne veden brenner best

Tabellen til venstre viser hvilken effekt hver tretype gir.

 

 

 


Referanser:

  1. Skog og landskap, ved til brensel:
    http://www.skogoglandskap.no/fagartikler/2011/Ved_til_brensel/newsitem
les mer