Se opp for gamle, forurensende ovner


Lesetid:

Gjenbruk er bra for miljøet, men en ting bør du som forbruker styre helt unna.

– Vi registrerer at det er mange forurensende vedovner produsert før 1998 til salgs på de store markedsplassene på nettet. Hvis du skal skifte vedovn før fyringssesongen bør du styre helt unna disse vedovnene. Selve kjøpet og salget er ikke forbudt, men det er strengt ulovlig å montere disse ovnene og ta dem i bruk, sier styreleder i Norsk Varme, Steinar Vigdal.

Kast på gjenbruksstasjon

Norsk Varme oppfordrer alle som skal kvitte seg med en forurensende vedovn til å levere den inn på en gjenbruksstasjon fremfor å forsøke å selge den på nettet.

– Det er den eneste måten å få de ikke rentbrennende vedovnene ut av kretsløpet på. Disse vedovnene forurenser miljøet og gir langt mindre varme enn de nye rentbrennende vedovnen, sier Vigdal.

Kommuner har begynt panteordninger

Ca. halvparten av vedovnene det fyres med i Norge er av den gamle sorten, produsert før 1998.

– Flere kommuner har nå begynt å jobbe aktivt med å få fortgang på utskiftningen av disse vedovnene, og har som et tiltak innført panteordninger. Det er viktig at forbrukerne heller benytter seg av disse panteordningene, enn å se seg blinde på prisen på de gamle vedovnene som selges på nett, sier han.

Får støtte av Naturvernforbundet

– For helsen og miljøet vårt sin del ønsker vi så lite luftforurensing som mulig. Vedfyring i gamle, forurensende ovner er en av de største kildene til luftforurensing. Derfor bør vi ikke lenger fyre i slike ovner, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

– Da er det også utrolig viktig at folk ikke fortsetter å installere slike forurensende ovner, sier Lundberg.

– Derfor synes vi at det er positivt at kommuner som Bergen og Oslo har panteordninger som gjør det lettere for folk å få byttet ut de forurensende ovnene med rentbrennende alternativer, legger hun til.

les mer