Slik er du forberedt ved strømbrudd


Lesetid:

Nordmenn setter for stor lit til at det offentlige skal ordne opp hvis man mister strømmen. 

I 2014 opplevde halvparten av alle strømkunder å miste strømmen. I snitt opplevde hver nordmann 2,4 langvarige strømbrudd.

Ved langvarige strømbrudd er det viktig å sikre tilførselen av blant annet lys og varme.

Vær forberedt på å klare deg selv

Beredskapsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oppfordrer nordmenn til å være forberedt på å takle en situasjon som skjer akutt, og kanskje varer i flere dager.
– Fellesnevneren er at vi er veldig avhengig av strøm. Klimaendringer og ekstremvær er kommet for å bli, fremover vil det skje årlig, sier Daae.

Hun sier at nødetatene og Sivilforsvaret vil være opptatte med å få ting på plass igjen, og at hver enkelt må være forberedt på å klare seg selv noen timer – kanskje dager – hvis telenettet før ned, strømmen forsvinner og det blir problemer med fremkomsten.

Avhengig av strøm

En Røde Kors-rapport fra høsten 2016, utført av TNS Gallup, avdekker at nordmenn setter for stor lit til at det offentlige og systemene skal ordne opp for den enkelte dersom man skulle miste strømmen.

Økt forekomst av ekstremvær gir høyere risiko
for langvarige strømbrudd.

 

Undersøkelsen slår også fast at hele 28 prosent av befolkningen har strøm som eneste oppvarmingskilde.

– Nordmenn har for høye forventninger til myndighetene i krisesituasjoner. Det kan gå lang tid før hjelpen kommer frem, og folk må derfor selv være i stand til å ta vare på seg selv og andre når ulykken inntreffer, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Ni ting du trenger ved et langvarig strømbrudd

Her får du en oversikt over hva du bør ha tilgjengelig hvis du skulle bli utsatt for et lengre strømbrudd.

  • Drikkevann
  • Tørrmat
  • Radio med batterier
  • Lommelykt
  • Stearinlys
  • Fyrstikker
  • Ved
  • Førstehjelpsutstyr
  • Kokeapparat som går på gass eller rødsprit så du kan få deg litt varmmat.
Kilder: 
Tipsliste - Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap – DSB
"Nordmenn er for dårlig forberedt", 18.august 2016 - hentet 22.desember 2016 - Røde Kors 

les mer