Slik kan du unngå pipebrann


Lesetid:

En pipebrann oppstår når avfallsstoffer fra forbrenningen setter seg i skorsteinen og antennes. 

Uten regelmessig vedlikehold kan et ildsted i bruk være en brannfare.

Bilde av Dagfinn Kvalheim
Administrerende direktør i Brannvernforeningen, Dagfinn Kvalheim. Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress

Administrerende Direktør i Brannvernforeningen, Dagfinn Kalheim forklarer at tilsyn av feier, tørr ved og god lufttilførsel er de viktigste preventive tiltakene for pipebrann.

– Viktigst er det at skorsteinen kontrolleres, at det fyres med tørr ved og at det er tilstrekkelig med oksygen. For å kontrollere at veden er tørr kan to kubber slås mot hverandre. Kommer det en hul klang er veden tilstrekkelig tørr.

Husk hytta

Det er kommunen som har ansvaret for feiing av skorstein i bolig. Feiingen er behovsprøvd, men skal kontrolleres minimum hvert fjerde år. Feiing på hytta inngår ikke i de kommunale utgiftene.

– De fleste hytteeiere må selv ta ansvar for å rengjøre pipa. Dette kan gjøres igjennom å kontakte kommunens feiertjeneste. For å holde skorsteinen ren kan en skorsteinsfeier anvendes. Dette er en syntetisk vedkubbe som avgir gasser som renser skorsteinen. Vedkubben vil bidra til å redusere faren, men vil på ingen måte gjøre samme nytten som feiertjenesten, sier Kalheim.

Lufttilførsel er viktig

– Mangel på oksygen vil føre til en ufullstendig forbrenning, og beksot vil sette seg i skorsteinen. Enkelte regulerer varmen ved å strupe lufttilførselen. Dette er lite miljøvennlig, uøkonomisk og øker faren for pipebrann. Varmen bør reguleres gjennom å ha i litt og litt av veden, sier Kalheim.

Rentbrennende vedovn øker sikkerheten
Kalheim ønsker oppfordrer alle til å skifte til rentbrennende vedovner.

– Rentbrennende vedovner utnytter mer av energien i en vedkubbe. Dette er gunstig for både miljøet og økonomien din. I tillegg reduseres faren for pipebrann da ekstra lufttilførsel sørger for at ubrente avfallsstoffer brennes opp. I 1998 ble det lovfestet at alle nye ovner skal være rentbrennende, sier lederen for brannvernforeningen.

Skift ovn – få pengestøtte

Oslo kommune har siden 1998 hatt en støtteordning for de som ønsker å oppgradere ikke-rentbrennende ildsteder til rentbrennende vedovner.
– Bor du innenfor Ring 3 vil du få 6.000 kr for å skifte fra en ikke-rentbrennende ovn til en rentbrennende ovn. Bor du utenfor Ring 3 vil du motta 1.500 kr. Ønsker du nytt ildsted må du søke om tilskudd og få svar før du bestiller. Vi anbefaler fagfolk til montering, sier Eva Watten i Oslo kommunes Klima- og energiprogram.

I perioden mellom januar og november 2015 benyttet 863 personer seg av tilskuddsordningen til Oslo kommune.

– Rentbrennende ovner er viktig for luftkvaliteten. Siden tilskuddsordningen startet i 1998 har over 9000 ovner blitt byttet ut. Dette gjør at vi sparer luften for mer enn 120 tonn med svevestøv årlig. I tillegg er rentbrennende ovner svært energieffektive. Kampanjen innenfor Ring 3 varer ut 2016. Etter 2016 vil satsen halveres til 3.000 kr, sier Watten.

les mer