Vanskelig å få fyr i et nytt hus


Lesetid:

Det kan være vanskelig å få fyr hvis du ikke tilrettelegger for vedfyring. 

En peis eller ovn er helt avhengig av å få tilført forbrenningsluften utenfra for å kunne fungere. En utfordring med nye hus bygget etter TEK 10 er at de er så tette at det ikke kommer nok luft til. Dette kan gjøre det vanskelig å få fyr i et nytt hus.

Slik kan du løse problemet

Dette kan løses ved å legge en kanal for tilførsel av luft via gulvet/veggen eller via pipen. Det finnes både stålskorstein og elementskorsein som har integrert tilluftskanal. Da får man et lukket system som ikke påvirkes av lufttrykket i ovnen.

les mer