Alt du trenger å vite om ved


Lesetid:

Kaldt vær og høye strømpriser har bidratt til økt vedforbruk siste året, og med høsten på trappene er det ventet at etterspørselen vil stige ytterligere. Men hva slags ved burde du kjøpe, hvordan skal du oppbevare den og når burde du kjøpe den?

I tillegg til at nordmenn er ildstedsentusiaster har kaldt vær, høye strømpriser og pandemi bidratt til at vedforbruket har økt med nærmere 470 millioner kilowattimer det siste året. Det skyldes at folk har vært mer hjemme og mer på hytta. Det forteller Øyvind Stranna Larsen, som arbeider på oppdrag for Norsk Ved, Forum for vedprodusenter.

– Økningen i vedforbruket i 2020 har vært størst i fritidsboliger. Også på varme sommerdager har omsetningen vært god, siden mange handler inn ved for å bruke det til pizzaovner, utepeiser og bålpanner, sier Stranna Larsen.

 

Når på året burde du kjøpe ved?

Ønsker du billigst mulig ved bør du vurdere å kjøpe rå ved på våren for egen stabling og tørking. Fra gammelt av var det en gyllen regel at veden måtte settes til tørk innen St. Hans. Ferdigtørket ved kan derimot kjøpes hele året.

– Tørr ved er å foretrekke av to grunner. Ikke bare brenner fuktig ved dårlig, men fuktig trevirke avgir også mindre varme, siden mer av energien da går med til å fordampe fuktigheten i veden i stedet for å varme opp rommet, sier Stranna Larsen.

 

Hva slags ved burde du kjøpe?

Hvilken ved du bør bruke avhenger av hvilken sesong veden skal benyttes.  Bjørk er et populært treslag å fyre med og egner seg godt når det er kaldt ute. Bjørk har høy brennverdi, som gir mye varme i forhold til volum. Eik, ask og bøk har enda høyere brennverdi per volumenhet enn bjørk og er ekstra godt egnet for fyring på kalde dager. I overgangsperiodene høst og vår, hvor det ikke er like kaldt, er mindre energirike treslag aktuelle, eksempelvis gran. Det samme gjelder gråor og osp. Disse er også rimeligere enn bjørk.

– Det kan være lurt å ha forskjellige treslag til disposisjon, så kan du bruke de mindre energirike treslagene til å fyre med i overgangsperiodene og de mer energirike treslagene når det er kaldt. Mange hogger også flere treslag når det ryddes på tomta, og da bruker du bare det du har til å fyre med, sier Stranna Larsen.

Skal du kjøpe ved, er det billigste å kjøpe i storsekker på eksempelvis 1000/1500 liter. Men du må tenke på hva som er mest praktisk. For mange hytteeiere er det best å kjøpe ved i småsekker på 30, 40 eller 60 liter, spesielt hvis du ikke har bilvei helt fram til hytta.

 

Hvordan bør du oppbevare veden?

Det viktigste å huske på er å ikke ha veden stablet rett på bakken, for da kan det gå jordslag i og komme mugg på det nederste vedlaget. Stranna Larsen anbefaler å legge planker eller paller under vedstabelen, da dette sikrer god underlufting.

– Det finnes mange kreative måter å stable ved på, og den «vanlige» metoden er hvor du stabler én eller flere rekker med ved i en firkant. Når veden tørker, vil den krympe ca. 10 prosent, og vedkubbene som er ut mot sola vil krympe raskest. For å unngå at vedstabelen raser sammen kan du sette på sperrer mot vedlaget eller lage en lav stabel.

For at veden skal tørke må den ikke stables veldig tett. Luft må kunne komme både til og fra, for å transportere bort fuktigheten. Stranna Larsen påpeker også at det ikke er lurt å oppbevare tørr ved utendørs utover høsten og vinteren.

– Spesielt i hytteområder blir det mye snø som legger seg på vedstabelen, og fukt som trekker inn i kubbene. Da blir veden rå. Lagre heller veden innendørs hvis du har mulighet til det, eller pakk inn vedstabelen i en presenning som er godt sikret mot vind.

 

Bruk av motorsag krever kompetanse og verneklær

Vedhugging og påfølgende stabling er et realt helkroppsarbeid og gir rom for masse bevegelse. Det er med andre ord god trening å hogge ved, og spesielt hvis du gjør det med øks eller vanlig sag. Noen velger å bruke motorsag, men Stranna Larsen advarer mot å gjøre dette hvis du ikke har godkjent kurs i motorsagbruk.

– Mange hobby-vedprodusenter skader seg hvert år når de hogger ved med motorsag. Så vær forsiktig med motorsagen. Skal du bruke den må du ha verneutstyr fra topp til tå: Hjelm med visir som dekker øynene, hørselsvern, vernebukse og vernestøvler.

 

Finn vedprodusenten som er nærmest deg

Norsk Ved, Forum for vedprodusenter, får stadig tilbakemelding fra sine medlemmer om at vedkjøperne ønsker å kjøpe ved fra seriøse og gode vedprodusenter. Norsk Ved har ca. 3000 medlemmer over hele landet og på deres nettside er det enkelt å finne den vedprodusenten som er nærmest deg.

–  De som er medlem av Norsk Ved, Forum for vedprodusenter, har en genuin interesse av å holde seg oppdatert på vednæringen og produsere den beste veden for forbrukerne. Det er et kvalitetsstempel ut mot kundene, avslutter Stranna Larsen.

les mer