Ildsjeler hyllet av Norsk Varme


Lesetid:

Operasjon Ved har i 50 år levert gratis ved til osloboere som fryser i gamle hus og leiligheter. Nå har de mottatt Årets Ildsjelpris fra Norsk Varme, for sin fantastiske innsats.

Operasjon Ved Oslo er en frivillig organisasjon som skaffer gratis ved til dårlig stilte Osloboere som gruer seg til vinteren i kalde hus og leiligheter. Etterspørselen har aldri vært større.

Den gode innsatsen bidro til at Operasjon Ved fikk Norsk Varme, bransjeorganisasjonen for miljøvennlige ildsteder, sin Ildsjelpris for 2020.

– Her snakker vi om ildsjeler i ordets rette forstand. Operasjon Ved har gjort en viktig jobb i mange år med å gi gratis ved til de som trenger det. Dette er et flott tiltak som hjelper de i nød og vi vil applaudere pensjonistene som jobber med dette. Ingen skal behøve å sitte hjemme og fryse, så det Operasjon Ved gjør gjennom å ta vedfyring ut til folket er svært verdifullt, sier Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.

Får tips om kunder fra sosialkontorer, menigheter og «jungeltelegrafen»

Operasjon Ved hadde sin spede oppstart i 1970, og var opprinnelig ment som et midlertidig tiltak. I 2020 fyller det midlertidige tiltaket 50 år. Operasjon Ved er organisert gjennom Lions Klubbene i Oslo, og det er en egen organisasjon av frivillige pensjonister, kalt «Jordalpensjonistene», som utgjør bemanningen på tomta på Etterstadsletta. Jordalpensjonistene står for all fremskaffing av virke, saging, kløving og sekking av ved, mens Lions-klubbene kjører veden ut til brukerne. Mottakerne er gjerne eldre, enslige, minstepensjonister eller andre i sårbare sosiale grupper.

Operasjon Ved har i dag rundt 800 husstander i sitt register. Tidligere ble disse henvist fra de ulike menighetene i Oslo, men i dag blir kundene henvist fra NAV og sosialkontor, og de får også tips om trengende gjennom «jungeltelegrafen».

– Våre kunder bor overalt i byen, også på de «beste adresser». Dette er gjerne eldre, syke mennesker som bor i store, gamle hus. Det er en stor beslutning å flytte ut av sitt mangeårige hjem og inn i en moderne leilighet, og mange henger ved sitt vanlige liv og rutiner så lenge de orker. Her ser vi at tilsynelatende fine og velordnede eiendommer bærer preg av at beboerne ikke klarer å følge opp alt som må gjøres. Da er vi en hjelpende hånd i hverdagen, og våre tjenester blir umåtelig høyt verdsatt, forteller Per Søgård i Operasjon Ved.

Han utdyper at det aldri er penger involvert i det Operasjon Ved gjør, men at kundene er overlykkelige når de kommer med ved.

– Det hender at det vanker både Twistposer og julekaker på denne tiden vi nå går inn i, og det er selvfølgelig veldig hyggelig for oss.

Operasjon Ved får Ildsjelpris

På bildet (f.v) Grete Bachmann fra Norsk Varme, Henning Stene og Per Søgård fra Operasjon Ved, og Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.

Meningsfylt oppgave

Søgård sier at de ser en tendens til at gjennomsnittsalderen på deres kunder blir lavere, og at det ikke bare er pensjonister som har det vanskelig og trenger en hjelpende hånd. Og det er ingen tvil om at tiltaket er populært, også blant de som jobber med Operasjon Ved.

– Det er verdifullt å kunne hjelpe folk i nød, samtidig som jobben gir oss pensjonister mye tilbake. Her er det fellesskap og solidaritet. Å gjøre en meningsfylt oppgave gjennom fysisk arbeid varmer både kropp og sjel, sier Søgård.

Akkurat nå er det bare menn som jobber med veden, men alle er hjertelig velkomne til å arbeide med veden. Tomten er åpen alle dager fra kl. 09.00 til kl. 13.00, og hjelperne organiserer arbeidsinnsatsen selv, ofte ut fra dagsformen.

Vedfyring som tradisjon i Norge

Operasjon Ved opplever at tjenesten de utfører er sterkt etterspurt og nødvendig.

­– Vedfyring har en sterk tradisjon i Norge. Vedfyring er også mye mer enn bare kos og hygge for svært mange i Oslo. Det er faktisk så mange som ca. 30 000 husstander i Oslo som bruker vedfyring som hovedvarmekilde eller tilleggsvarmekilde, sier Søgård.

Er du interessert i å se hvordan Operasjon Ved jobber? Da kan du ta turen innom Etterstadsletta 2 i Oslo.

les mer