Dette bør du vite før du kjøper peis


Lesetid:

Peisen blir ofte midtpunktet i rommet den står i. Mange er derfor svært opptatt av peisens utseende når de skal investere i ny. Men, for at peisen skal fungere optimalt er det langt flere faktorer enn utseende man bør ta med i vurderingen. 

Et vakkert skue, men kanskje har du en gammel fra før du ønsker å bytte ut eller kanskje er dette første gangen du tenker på å kjøpe en. Uansett i hvilken situasjon du er i, skal du her få en oversiktlig, presis og hjelpsom guide som kan hjelpe deg med å bestemme hvilken type vedovn du bør kjøpe.

Bytt til en rentbrennende ovn

Moderne, rentbrennende vedovner gir mer varme og mindre forurensning enn gamle. De beste nye rentbrennende ovnene har en virkningsgrad på rundt 80 prosent, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 prosent. Dessuten reduseres partikkelutslippet opp mot 90 prosent. Effektiviteten i disse ovnene er opptil 40 prosent bedre enn de gamle ovnene. Det betyr at du får mer varme med mindre ved – besparende både for miljøet og lommeboken din.

Hvor stor bør ovnen være?

En viktig ting å tenke på når man skal kjøpe vedovn, er størrelse. Man må se an ovnens størrelse i forhold til det arealet man ønsker å varme opp. En ovn med for stor effekt i forhold til det arealet den skal varme opp vil ha en ufullstendig forbrenning, fordi den må justeres ned på grunn av for stor varmeutvikling. Hvorfor er det et problem? Jo, risikoen ved ufullstendig forbrenning er at sotpartikler fester seg i pipeløpet, som i ytterste konsekvens kan føre til pipebrann.

Det er derfor bedre å kjøpe en liten ovn som får jobbe for fullt enn en stor ovn som bare går for halv maskin. Gleden over å fyre i ovnen blir også mye større når ovnen er riktig dimensjonert i forhold til rommets størrelse, da kan man fyre jevnt på kalde kvelder og få jevn temperatur. Ovnen kan også brukes på høsten og om våren når det ikke er superkaldt ute. Peisovner, vedovner og peiser med innsats vil ha større virkningsgrad og kontrollerer varmen mye bedre enn en åpen peis som tar mye luft og oksygen fra rommet, som må erstattes av kald uteluft.

Tenk areal

En godt isolert bolig har et oppvarmingsbehov på 1 kW per 20 kvadratmeter. I en leilighet på 100 kvadratmeter vil det derfor være tilstrekkelig med en peisovn som leverer 5 kW. Dagens moderne peisovner er av konveksjonstypen. Det betyr at luft strømmer igjennom fra bunn til topp og sendes oppvarmet ut i rommet. Det innebærer at også overflatetemperaturen er lavere enn tradisjonelle strålingsovner, som igjen betyr at det er mindre viktig hvor man plasserer konveksjonsovnen i rommet. Den kan derfor like enkelt plasseres midt ute i rommet som langs en vegg. Tenk derfor over en funksjonell plassering du foretrekker.

Stråling- eller konveksjonsvarme?

Sprer varmluft
Mens en strålingsovn stråler varme direkte fra selve ildstedet, sprer konveksjonsovnen varmluft ut i rommet gjennom spalter. De aller fleste konveksjonsovner avgir dessuten en viss form for strålingsvarme ved at varmen stråler fra glassdøren og evt. sideglass i ovnen.
Sirkulasjon av varm luft
Det som rent konkret skiller en strålingsovn fra en konveksjonsovn, er sideveggene. En strålingsovn er ”enkeltvegget”, mens en konveksjonsovn er ”dobbeltvegget”. Det er disse to veggene som gjør konveksjonsvarmen mulig. Kald luft som trekkes inn gjennom luftespalter, blir varmet opp i kanalene mellom de to veggene, før den stiger og forsvinner ut gjennom ventiler øverst på ovnen. Dette fører til en sirkulasjon av den varme luften og du får spredd varmen ut i rommet.Denne effekten fører også til at selve ovnen ikke blir så varm som en ren strålingsovn. Sistnevnte kan bli svært varm og må derfor plasseres litt lenger unna brennbart materiale enn en konveksjonsovn.
Hva er best: konveksjon-  eller strålingsovn?
Hva du bør velge, avhenger av hva du trenger ha ildstedet til. En strålingsovn vil passe fint i trekkfulle hus eller boliger med stor takhøyde. Er du avhengig av å få temperaturen raskt opp på et behagelig nivå, for eksempel når du kommer på hytta fredags kveld, er stråleovn også et alternativ for deg. Skal ovnen derimot stå for hovedoppvarmingen av boligen vinterstid, bør du velge en konveksjonsovn som sprer varmen utover i rommet. Den er også fin å bruke dersom møblering sperrer for strålevarme. Som hovedregel kan man si at en konveksjonsovn alltid vil oppfylle oppvarmingsbehov, mens en strålingsovn kan bli for varm i forhold til omkringstående bygningsdeler eller møbler.

Hvordan monterer man en vedovn?

Bruk en sertifisert montør som kan sakene sine! Her ser du oversikt over våre sertifiserte montører.

Hvor mye vil en vedovn koste?

Det er stor spennvidde på prisene når det gjelder vedovner og prisen vil naturligvis avhenge av hvilken type peis og hvilken størrelse du velger.

Avhenger av størrelse
Som nevnt tidligere er det ikke slik at man må kjøpe størst mulig peis for å få best mulig effekt. Hvis man tenker slik kan man ende opp med å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Hvis ovnen genererer for mye varme må man kompensere med uteluft. Det er derfor bedre å kjøpe en liten ovn som får jobbe for fullt enn en stor ovn som bare går for halv maskin.

Et hav av muligheter!

Ovner av støpejern og stål
Ildsteder av støpejern eller stålplater er de vanligste ovnstypene i Norge. Det lages mange ulike typer jernovner. Alt fra små kaminer, peisinnsatser og vedkomfyrer til store etasjeovner. Disse ovnene gir effektiv varme med gode muligheter til rask regulering av effekten. Moderne ovner er laget for å gi god varmeøkonomi og renest mulig røykgassutslipp.

Kakkelovn
Magasinovner er murte ovner som ofte veier over ett tonn. Disse ovnene lagrer varmen fra forbrenningen i murmassen og avgir behagelig varme til rommet i flere timer etter at forbrenningen er avsluttet. Typiske eksempler på magasinovner er klebersteinsovner og kakkelovner. Før du går til innkjøp av en slik ovn er det viktig å sjekke at gulvet tåler vekten fra ovnen. (Hvis du er usikker må du ta kontakt med noen med byggteknisk kompetanse) Magasinovner er dyrere i innkjøp enn støpejernsovner. Kakkelovner er en svensk oppfinnelse fra 1700-tallet. Den sørger for at varmen avgis sakte, opptil 24 timer etter at du har sluttet å fyre i den. Den kan spare utgifter for framtidige strømregninger.

Klebersteinsovn
Klebersteinsovner er ikke et av de mest vanlige synene i norske hjem, men det kan fort endre seg, med tanke på hvor fantastiske deres evne til å holde på varme er. De har en såkalt høy varmemagasinerende evne. Klebersteinsovnen er omtrent like tung som granitt, men er samtidig porøs, slik at det er mye luft mellom steinmolekylene. Dette gir den en unik evne til å holde på varmen. Varmer man kleberstein og granitt til 1000 grader, vil granitten bli kald fire ganger raskere enn kleberstein.

Pidestallsovn
Pidestallsovner står, slik navnet tilsier, på en pidestall. De er tidløse og minimalistiske med glassdører som gir godt innsyn til flammene. De er konvensjonsovner som passer godt til tilleggsoppvarming eller i andre sammenhenger hvor varmebehovet ikke er for stort, for eksempel i en hytte ved sjøen. De er lette å betjene og vedlikeholde.

Hvorfor fyre med vedovn?

For ikke mange tiår siden var fyringsved den viktigste kilden til oppvarming i Norske hus. I dag er elektrisk kraft og olje de mest brukte energikildene. Argumentene for å fyre med ved er mange.

  • Vedovner er en fornybar ressurs, som kan utnyttes langt bedre enn i dag
  • Vedovner forurenser lite ved riktig fyring
  • Olje er en ikke fornybar ressurs
  • Elektrisitet bør fortrinnsvis benyttes der andre energislag ikke kan brukes
  • Vedfyring er viktig i beredskapssammenheng, og en sentral del av egenberedskapen i Norge
les mer