Dette er feierens oppgaver


Lesetid:

Lurer du på hvor ofte feieren skal komme på besøk eller hva feieren egentlig gjør? Her gir Karianne Mæhlum, leder av Feiermesternes landsforening, svar på alt du måtte lure på om feiing.  

Hvor ofte skal jeg ha besøk av feieren?

Feiing er behovsprøvd.

Fra og med 1.januar 2016 ble feiing behovsprøvd. Dette innebærer at feiebehovet blir vurdert opp mot registrerte fyringsvaner, type fyringsanlegg/ildsted, hva det fyres med, mengde sot samt feiertjenestens risikovurdering.

Feiebehovet kan innenfor de enkelte oppvarminggruppene også variere etter type varmekilde og mengde sot.

Hva gjør feieren?

– Feierens hovedoppgave er å forebygge brann, og utfører derfor både tilsyn med fyringsanlegg og feiing.

Hva innebærer feiing?

– Feieren fjerner sot og bek ved å feie røykløp, røykrør og kanaler. Dette reduserer faren for brann i skorsteinen og sparer miljøet for unødvendige partikkelutslipp. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring.

Hva innebærer tilsyn med fyringsanlegg?

– Vi finner ofte feilmonteringer, elde og slitasje på ildsted og skorstein. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Og eieren av anlegget får derfor skriftlig tilbakemelding ved avvik. Ellers omfatter tilsyn kontroll av at fyringsanlegg er intakt, veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier og informasjon om riktig fyring og generell brannsikkerhet.

Les også: Plasser peisen riktig

Hva bør jeg spørre feieren om?

Spør gjerne om råd innen brannsikkerheten i hjemmet. Feieren kan også gi gode råd om fyring og installering av nytt ildsted og skorstein.

Hvilke forholdsregler mener feieren at jeg bør ta når jeg skal kjøpe nytt ildsted?

Mange finner et ildsted de syns ser fint ut, uten å tenke på hvor mye varme det gir. Det er viktig å finne ut om det ildstedet du har lyst på er egnet til å stå i det rommet den er tenkt. Mange opplever at ildstedene gir for mye varme, hvis det står i et forholdsvis lite rom.

Vi anbefaler at man får en sertifisert montør til å montere ildstedet, da vet man at monteringsanvisningen blir fulgt, og at det er riktig satt opp. Husk også at det er meldeplikt til feiervesenet.

Hva er et feiegebyr?

– Feiegebyret varierer fra kommune til kommune, og er basert på selvkostprinsippet. Dette betyr at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag. Dette innebærer at gebyret ikke skal dekke kostnadene ved andre kommunale ytelser som feiervesenet utfører.

Feiegebyret skal dekke feiing av røykkanaler, røykrør og uttak av sot minimum en gang hvert fjerde år. Tilsyn med fyringsanlegg, og en vurdering av fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerhet eller atkomsten.

Hvordan kontakter jeg feieren?

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen eller kommunen du bor i.

Har du flere spørsmål når det kommer til brannsikkerhet og feiing? Besøk Feiermesternes landsforening

 

les mer