Dette bør du sjekke når du kjøper ved


Lesetid:

Du kan spare både tid og penger på å kjøpe ved i større kvanta. Men, det er et par ting du bør være obs på.
Det vrimler av tilbud, men hvilken ved bør du egentlig gå for? 

Valg av tresort

Det første du må avgjøre er hvilken tresort du ønsker å gå for. All ved gir god varme, men bøk, ask, rogn og hassel gir mer varme enn bjørk, furu og gran.

Les mer om vedtyper her

Videre anbefaler vi å sjekke følgende:

  • Er veden blitt produsert i samsvar med noen standard? Du kan nemlig forvente mer av ved som følger kvalitetskrav.
  • Kan du se noe sopp, forråtnelse eller jord? Ved av god kvalitet har ikke dette.
  • Er det sevje under barken? Sevje under barken er et tegn på at veden er for våt.
  • Er veden tørr? Årets ved bør være fra i fjor. Tørr ved gir best varme. At veden er lett kan indikere at den inneholder lite vann, og derav er tørr.

Les mer om tørr og våt ved

les mer