Kraftig forbedring av luftkvaliteten i Bergen


Lesetid:

Et nytt studie viser at svevestøvutslippene fra ildsteder i Bergen kan reduseres med to tredjedeler. (mer…)

les mer