Liten nedgang i antall pipebranner så langt i år

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin brannstatistikk, har det så langt i år vært 846 pipebranner i Norge. Sammenliknet med samme periode i fjor gir det en liten nedgang på ca. 10 prosent. Det viser viktigheten av å fyre riktig og sikre korrekt montering av ildstedet.


Lesetid:

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin brannstatistikk, har det så langt i år vært 846 pipebranner i Norge. Sammenliknet med samme periode i fjor gir det en liten nedgang på ca. 10 prosent. Det viser viktigheten av å fyre riktig og sikre korrekt montering av ildstedet.

Norsk brannvernforening og Feiermesternes landsforening er positive til den foreløpige nedgangen i pipebranner, og melder om at antall pipebranner er tilbake til antallet som var før pandemien.

– Det var rekordmange pipebranner i 2021 og 2022, og det henger sammen med at mange kjøpte seg ildsted under pandemien med en forventning om å være mer hjemme, sier Line Hamre i Norsk brannvernforening.

Høye strømpriser bidro også til at mange skaffet seg ildsted og fyrte mer.

– Vi mener det høye antallet pipebranner de to siste årene har en sammenheng med at det var flere som fyrte med ved, feil fyringsteknikk og lite tilgang på tørr ved, sier Hamre.

– I år ser vi at antall pipebranner synker igjen. Det tror vi er fordi huseierne har fått tid til å bli kjent med riktig fyring og vedlikehold av sine ildsteder. Det tar litt tid å lære seg å fyre riktig.

Slik fyrer du riktig

Feiermesternes landsforening har de siste årene jobbet aktivt med å forebygge pipebranner, ved å være ute i media med informasjon om riktig fyring og ved å gjøre denne informasjonen lett tilgjengelig på sine nettsider. Brannforebyggere er også fortløpende hjemme hos folk og informerer om hvordan man skal fyre riktig.

– Vår hypotese er at nedgangen i antall pipebranner skyldes en kombinasjon av at vi brannforebyggere er mer ute på tilsyn i vinterperioden og informerer om riktig bruk av fyringsanlegget. Etter noen år med pandemi hvor vi holdt oss mer hjemme og flere hadde hjemmekontor, er vi også nå mer tilbake til normalen med færre hjemme på dagtid, og da blir det ikke så mye fyring i ildstedet som tidligere, sier Gaute Bøe, leder i Feiermesternes landsforening.

– Vi gjennomfører også feiing ved behov, og da oppdages det ofte beksot i skorsteinen. Vi gjør da en fresing, også kjent som maskinfeiing, av skorsteinen. Dette er også med på å redusere sotbrann, sier Bøe.

Råd for å unngå pipebrann

Ifølge Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, bransjeforeningen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner, er det litt for tidlig å si om antall pipebranner vil være mindre enn i fjor for hele året, men at den foreløpige nedgangen tyder på at nordmenn kan ha blitt mer bevisste på å fyre riktig og vedlikeholde ildstedet og skorsteinen sin.

– De viktigste rådene for å unngå pipebrann er å fyre med tørr ved, å fyre riktig og tenne fra toppen, og å holde skorsteinen i orden. Se etter sprekker og andre tegn på at en brannforebygger burde sjekke skorsteinen din. Og til slutt, bruk fagfolk. Når du skal ha nytt ildsted eller pipe, bør du bruke en sertifisert montør slik at du er sikret at alt er montert riktig og trygt i henhold til gjeldende brannvernkrav, sier Børud.

les mer