Ildens historie


Lesetid:

Ilden har vært viktig for menneskets utvikling. Den tillot blant annet våre forfedre å flytte til kaldere strøk, revolusjonerte matlagingen og var viktig for å ivareta matrasjonene. 

(mer…)

les mer