Er det lov å montere ildstedet selv? Dette burde vite

Hardt vær og strømbrudd flere steder i landet denne vinteren øker behovet for alternative oppvarmingskilder, og mange nordmenn ser derfor på muligheten for å skaffe seg et ildsted. Men kan du montere det selv? Og er det trygt?


Lesetid:

Hardt vær og strømbrudd flere steder i landet denne vinteren øker behovet for alternative oppvarmingskilder, og mange nordmenn ser derfor på muligheten for å skaffe seg et ildsted. Men kan du montere det selv? Og er det trygt?

I Norge har du lov til å montere en peis eller vedovn selv, men du må kunne dokumentere at ildstedet er montert i henhold til lovens krav, ildstedets spesifikasjoner og monteringsanvisning. Det holder ikke å synes at man selv er god nok. Du må forstå hva du gjør. Hvis ikke blir du både juridisk og moralsk ansvarlig for følgene som kan oppstå av faglig dårlig arbeid. Det tryggeste er alltid å bruke fagfolk.

– Noe av det første du må gjøre hvis du vurderer å montere ildstedet selv er å lese bruksanvisningen til ildstedet nøye – og å forstå hva du begir deg ut på. Det er få regler som gjelder for alle vedovner, og derfor er det viktig at monteringen skjer i henhold til produsentens dokumentasjon, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme, bransjeorganisasjonen for miljøvennlige ildsteder og skorsteiner.

Du må også forholde deg til bygningsmyndighetene og deres krav i henhold til Plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Du er videre pliktig til å informere kommunen din om at du monterer, endrer eller fjerner et ildsted i din bolig. Dette er slik at brannvesenet skal få operert raskere og tryggere dersom noe skjer.

– Du har som eier av bolig selv lov til å bestemme hvem du mener er kyndig nok til å utføre monteringsjobben og du kan da utpeke deg selv. Men det er viktig å tenke på hvem du ønsker skal være ansvarlig for arbeidet og om det er noe du kan stå inne for. Du må nemlig opplyse ditt lokale brannvesen om hvem som har montert ildstedet, sier Jostein Hofset i Ildstedet.

Når ildstedet er montert må det også utføres kontroll før du kan ta det i bruk. De ulike kommunene har ulike regler for innmelding av nytt ildsted, så sjekk hva som gjelder for din kommune. Kontrollen vil ofte gjennomføres av brannvesen eller brannforebyggere, og kontrollen består av å sjekke at fyringsanlegget og skorsteinen er som det skal og at det er trygt å bruke. 

Det tryggeste er å bruke en sertifisert montør

Skal du sette inn både pipe og ildsted i et hus som ikke har ildsted fra før av, kan det være lurt å få en befaring av fagfolk. De kjenner til hvordan bygninger er konstruert og kan gi råd tilpasset akkurat ditt prosjekt, og de kan også sette deg i kontakt med sertifiserte montører.

– Anbefalingen er at du ikke monterer ildsted eller pipe hvis du ikke har kompetansen til å gjøre det. Feilmonteringen kan få alvorlige konsekvenser som brann, i tillegg til at det også kan føre til følgefeil som kan koste deg dyrt, sier Børud.

Også Feiermesternes Landsforening anbefaler å bruke en sertifisert montør fremfor å gjøre jobben selv.

– Selv om det per nå ikke er noen formelle kompetansekrav til den som skal montere et ildsted, må man ha kjennskap til eksisterende regler for skorsteiner og ildsteder. Det er viktig for brannsikkerheten, funksjonen til ildstedet og miljøet at ildstedet blir montert riktig, sier Gaute Bøe, leder i Feiermesternes Landsforening.

– Våre brannforebyggere finner på sine kontroller litt for ofte feil ved montering av både ildsteder og skorsteiner. Dessverre også noen så alvorlige feil at det rett og slett er fare for brann neste gang ildstedet skal brukes.

Plassering av ildstedet

Hvis du likevel bestemmer deg for å gjøre monteringsjobben av ildstedet selv er det noen ting du må huske på. Det første du må tenke på hvis du skal montere et ildsted selv, er hvor ildstedet skal plasseres i rommet, med spesielt fokus på avstanden til brennbart materiale. Alle peiser og ovner har oppgitt sikkerhetsavstander i monteringsanvisningen, og disse må følges nøye. Mål opp avstanden til veggen både bak og ved siden av, og tak, vinduer og dragere legger også føringer for hvor du kan plassere ildstedet. Er avstanden utilstrekkelig, så må du installere en brannmur. Denne bør være minst 10 centimeter tykk og laget av materialer som teglstein, betong eller betongstein.

Hvor ildstedet står har også mye å si for hvordan fordelingen av varmen blir. Varm luft stiger, så hvis du har et hus med flere etasjer, kan det være lurt å plassere ildstedet nederst. Da vil etasjene over nyte godt av varmen som kommer nedenfra.

Det er viktig å kjøpe et ildsted som passer til det arealet du skal varme opp. Kjøper man en for stor ovn blir det fort for varmt, og kjøper man for liten, så vil man få problemer med å varme opp hele arealet, sier Bøe.

Gulvplate er påkrevd når gulvet er av brennbart materiale

Om gulvet er i brennbart materiale, er det nødvendig med en beskyttelsesplate foran ildstedet. Denne bør strekke seg minst 30 cm foran selve ovnen, men sjekk likevel alltid monteringsanvisningen om egne mål gjelder for ditt produkt. Gulvplater til bruk foran peisovner lages som oftest av glass, stål eller steinfliser. Det er også viktig å huske på å aldri plassere møbler eller vedkurver nærmere ildstedet enn det monteringsanvisningen sier.

En annen ting du må undersøke er hvor mye ekstra vekt gulvet ditt tåler. De fleste ovner og elementpeiser kan plasseres rett på et normalt gulv. Men hvis du ønsker et tyngre ildsted, som en kakkelovn, eller er i tvil om gulvet tåler belastningen, bør du få det undersøkt av en fagperson.

Ikke glem pipen

En annen ting du må undersøke er om den eksisterende pipen passer til det nye ildstedet, og at den følger dagens standarder. Har du en eldre pipe kan det oppstå lekkasjer, og dette kan ofte skje rundt feieluker, fuger, skjøter og røykrørsinnføringer. Hvis slike problemer oppstår, kan du rehabilitere pipen eller bytte den ut med en stålpipe.

– Noe av det viktigste arbeidet som gjøres ved en montering er arbeidet med tilkobling til pipen. Et tips er å sjekke hvilke materialer som er på tilstøtende vegger ved pipen og om pipen er tildekt med annet materiale enn det den originalt er oppført med, sier Jostein Hofset i Ildstedet.

– Det er også lurt å få et inntrykk av pipens tilstand. Dette kan gjøres ved å ta et bilde med blits oppover i skorsteinen fra feieluken eller nedover fra toppen av skorsteinen. For tilstandsvurdering kan bildet sendes til ditt lokale brannvesen eller et sertifisert monteringsfirma for ildsteder.

I noen tilfeller vil du også kunne trenge luft utenfra tilført til ildstedet. Dette gjelder spesielt i moderne boliger som er godt isolert. Frisklufttilførsel kan hentes gjennom kanaler som ligger langs pipen, en såkalt ventilert stålpipe, eller gjennom en separat tilkoblingsstuss. Sistnevnte krever at det går en kanal ut av huset, som oftest i rør ut av veggen bak ildstedet. Hvis ildstedet ikke står inntil en yttervegg, må kanalen føres ut av huset gjennom rør, for eksempel under gulvet.

Ifølge Feiermesternes Landsforening og Norsk Varme er det flere feil som går igjen når ildsteder feilmonteres:

  • For liten avstand mellom ildstedet og brennbart materiale, som for eksempel vegg
  • Feil med tilkobling av røykrøret
  • Manglende beskyttelsesplate på gulvet foran ildstedet
  • Ildsteder der brannmuren ikke er godkjent
  • Ildsteder som er montert uten røykvenderplater
  • Ildsteder som ikke passer til skorsteinen
les mer