Denne veden brenner best


Lesetid:

Ofte er det slik at det er bjørk som regnes som standardveden å fyre med. Gran gir god spraking og lukt, men varmer ikke så mye. Men hvordan er det egentlig; hvilket treslag er det som gir mest varme per kubbe?
(mer…)

les mer