Ildens historie


Lesetid:

Ilden har vært viktig for menneskets utvikling. Den tillot blant annet våre forfedre å flytte til kaldere strøk, revolusjonerte matlagingen og var viktig for å ivareta matrasjonene. 

(mer…)

les mer

Feieren bringer lykke til ekteskapet


Lesetid:

Nesten hele Bergen ble lagt i aske under den grusomme bybrannen 1702. Man forstod viktigheten av å feie skorsteiner. Fem år senere kom den første feiersvennen til Bergen.
(mer…)

les mer